Tester – Up to $700

Công việc:

  • Phân tích yêu cầu hệ thống; Lên kế hoạch test; Tạo các checklist;
  • Tạo test cases, test scripts;
  • Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs.

Yêu cầu:

  • +1 năm kinh nghiệm Tester.
  • Có khả năng lập kế hoạch Test, viết và tổng hợp kết quả Test.
  • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt, có thể giao tiếp được là lợi thế.

Quyền lợi:

  • Lương thỏa thuận theo năng lực
  • Có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.
  • Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, sáng tạo, đề cao phát triển cá nhân.
  • Công ty cung cấp bữa trưa, teambuilding, hoạt động thể thao.

Leave a comment